Ziekmelden

Wanneer u uw kind wilt ziekmelden, dient u dit vóór aanvang van het eerste lesuur bij voorkeur via Magister (app/PC) door te geven. Als uw kind nog een dag ziek thuisblijft, meldt u uw kind opnieuw ziek vóór het eerste lesuur. Dit herhaalt u op de achtereenvolgende dagen dat de leerling ziek thuis blijft.

Handleiding ziekmelden via magister

Verzoek Kortdurend lesverzuim

Dit formulier dient minimaal 1 dag van tevoren ingediend te worden. De school neemt contact op met ouders indien er onduidelijkheid is of geen toestemming verleend wordt.

Aanvragen kortdurend lesverzuim

Verzuimbeleid