Ouderraad

Doel Ouderraad Lyceum
Het doel van de ORL is om het Norbertus Gertrudis Lyceum te ondersteunen in haar onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. 

Contact met de ouders/verzorgers en betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school is daartoe heel belangrijk.En de ORL zet zich in voor het (pro) actief bevorderen en in stand houden van een goede communicatie en samenwerking tussen ouders/verzorgers, de schoolleiding en de docenten van de school. Een nevenactiviteit voor de ORL is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school. De ORL denkt mee en is betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen die wij kunnen meenemen in ons overleg met de schoolleiding, laat het ons weten via ouderraad@nglyceum.nl. Wij nemen uw vraag of opmerking dan mee in onze eerstvolgende vergadering en zullen hetgeen besproken is aan u terugkoppelen. Wij adviseren u om in eerste instantie al uw vragen of opmerkingen met de mentor van uw kind te bespreken!