Ouderklankbordgroepen

De school vindt het fijn om met ouders na te denken over de gang van zaken binnen bepaalde jaarlagen.

Om die reden vergaderen de afdelingscoördinatoren en de conrector met regelmaat  met een groep ouders om te horen wat ouders vinden van ons onderwijs. Ouders worden aan het begin van het jaar opgeroepen om zich aan te melden