Magister

In Magister worden de gegevens van de leerlingen en behaalde cijfers en andere bijzonderheden geregistreerd. 

De leerling heeft via de Magister-App toegang tot de agenda, het huiswerk en de cijfers.
Ook de ouders krijgen een Magister-account. Zo zijn ze altijd op de hoogte van de behaalde resultaten, het lesrooster en de laatste wijzigingen.