Leerlingenraad

Met de leerlingenraad bespreken we belangrijke zaken voor op school. Hoe kunnen zaken verbeterd of veranderd worden voor zowel leerling als docent? Dat gaat bijvoorbeeld van de aankleding van de school tot de gang van zaken bij het examen. Alles kan besproken worden.

Alle leerlingen van het NG Lyceum kunnen te bespreken punten via de mail doorgeven aan de leerlingenraad en die worden vervolgens ingebracht in de vergadering, die we ongeveer eens in de drie weken houden. Onderling hebben de leden contact via de groepsapp.                                                                                                                                             

Eens in de zes weken is er bij deze vergadering een docent aanwezig, zodat er een terugkoppeling plaatsvindt en aangegeven kan worden wat er met de besproken punten wordt gedaan.

Ieder jaar vragen we brugklassers om bij de leerlingenraad te komen. Je moet er soms iets langer voor op school blijven, maar dat is het zeker waard.

De feestcommissie bestaat uit leden van de leerlingenraad die met een docent de feesten organiseren en uitvoeren. Ook hier kun je je voor aanmelden bij de leerlingenraad.

Dus als je de leerlingenraad of de feestcommissie leuk vindt, geef je op!

Ons e-mailadres is leerlingenraad@gmail.com.