Contact tussen school en ouders

Een school neemt een stuk opvoeding van de ouders over. Een school is namelijk meer dan vakken en cijfers. Zeker in de leeftijdscategorie van onze leerlingen. Ook het welbevinden van leerlingen en evenwichtig groeien naar volwassenheid maakt deel uit van hun schooltijd.

We kunnen dat niet alleen. Informatie-uitwisseling met ouders is van groot belang. Voor ouders staat de school steeds open. De ouderraad neemt een onmisbare plaats in in het contact tussen school en thuis.