Sterrenkundeclub

De sterrenkundeclub is al meer dan 40 jaar actief! Een keer in de maand komt de club op vrijdagavond bijeen.De leden bestaan uit leerlingen van de brugklas tot het examenjaar, een aantal docenten en schoolverlaters. Tijdens de avonden wordt er aandacht besteed aan het heelal, de ruimtevaart, periodiek worden lezingen gegeven door deskundigen van buiten de school. Maar ook wordt er zelf waargenomen met telescopen, zowel op ons grote sportterrein als met de fraaie sterrenkoepel op het dak van school. De sterrenkundeclub werkt samen met de landelijke vereniging JWG (Jongeren Werk Groep Sterrenkunde).

 Aanmelding en informatie: Dhr. R.Devente (natuurkunde).

 Geplande bijeenkomsten dit schooljaar:

- 19 januari 2019

- 23 februari 2019

- 23 maart 2019

- 13 april 2019

- 18 mei 2019

- 15 juni 2019