Begaafdheidheidsprofielschool NGLyceum

Nieuwsbericht 9 december 2021

 

Op 22 november jl. heeft onze school de bevestiging gekregen van de vereniging BPS dat we opnieuw voor een periode van 4 jaar zijn geaccrediteerd.

Het bestuur heeft geconstateerd dat onze school voldoet aan de gestelde eisen en dus een volwaardig lid is van de vereniging BPS. Het bestuur heeft tevens besloten dat wij het keurmerk BPS (begaafdheidsprofielschool) van de vereniging BPS ontvangen voor een periode van 4 jaar.

 

Wat houdt BPS eigenlijk precies in?

Een BPS is een school die kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aanbiedt aan de specifieke doelgroep van (hoog)begaafde leerlingen, waarbij de continuïteit van de voorziening is gewaarborgd, het personeel geschoold is en de effecten van het onderwijs worden nagegaan.  Voor meer informatie vindt u op:  https://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/wp-content/uploads/Wat-is-een-bps.pdf

 

Op 23 maart 2022 mogen wij het BPS certificaat in ontvangst nemen.