Bezoek onderwijsinspectie NGLyceum

Er heeft afgelopen schooljaar lesbezoek plaatsgevonden door de onderwijsinspecteur in het kader van de lesmonitor onderwijskwaliteit. De inspecteur heeft drie lessen bezocht in de onderbouw vwo en drie lessen in de bovenbouw van het vwo. Het betrof lessen Nederlands, wiskunde en science (biologie/scheikunde).

De inspecteur gaf aan zeer te spreken te zijn over wat hij had gezien. Enkele punten die in zijn terugkoppeling aan bod zijn gekomen:

 • Leerklimaat

Een erg positieve sfeer in alle bezochte lessen

  • Leerlingen zijn rustig
  • Weinig tot geen “ordeverstoringen”
  • Positieve interactie tijdens de les en onderling
  • Goede en positieve feedback door de docent aan de leerling(en).
 • Instructie
  • Mooie voorbeelden gezien
  • Uitleg/instructie vond plaats op hoog niveau. In sommige lessen zelfs bijna academisch. Passend bij onderwijs op het vwo.
 • Differentiatie
  • Variatie in opdrachten en werkvormen waargenomen. Betrokkenheid van leerlingen was (daardoor) groot,
  • Er werd in alle lessen “vertrokken” vanuit de leerdoelen. In de les Nederlands werd deze cyclus zelf helemaal afgemaakt door ook te benoemen wat ze dan aan het eind van de les geleerd zouden (kunnen) hebben.
  • Differentiatie ook in niveau gezien tijdens de lessen. Bij de lessen Nederlands en scheikunde zelfs gezien dat leerlingen ook echt verantwoordelijk werden gemaakt voor hun eigen leerproces door leerlingen – vanuit de didaktiek – keuzes te laten maken passend bij hun eigen niveau.

Kortom: de inspecteur gaf aan aangenaam verrast te zijn.

Vanzelfsprekend zijn we trots op deze terugkoppeling van de inspecteur en blij met zijn complimenten. Onze collega’s hebben laten zien dat we de afgelopen tijd een goede ontwikkeling hebben doorgemaakt met elkaar! Een mooie opsteker in deze tijd.