Start schooljaar

De zomervakantie is bijna ten einde, de scholen gaan vanaf volgende week weer open. We kijken er enorm naar uit om al onze leerlingen weer te mogen ontvangen!

Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen rondom het Corona-virus op de voet. Gezien de ontwikkelingen hebben we extra onderzoek laten uitvoeren naar de geschiktheid van onze gebouwen (dit met betrekking tot ventilatie). Het gebouw van het Da Vinci College voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Voor de andere twee schoolgebouwen van SG Tongerlo (NG mavo en NG Lyceum) geldt dat de gebouwen voldoen aan het bouwbesluit van bestaande gebouwen en daarmee aan de norm NEN8087.

Omdat uit vigerende onderzoeken blijkt dat ventilatie, in het relatie tot verspreiding van het COVID-virus, belangrijk is, hebben wij extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo blijven ramen, deuren, in- en uitgangen gedurende de lesdagen voortdurend open staan en blijven wij de luchtkwaliteit in onze gebouwen monitoren en controleren.

Op vrijdag 21 augustus worden alle ouders en leerlingen per mail verder geïnformeerd over de afspraken die op iedere school gemaakt zijn; Samen zijn we er verantwoordelijk voor, dat we zo veilig mogelijk met elkaar weer vormgeven aan ons onderwijs.

Directie sg Tongerlo