*Update 27 mei 2021 berichtgeving corona

Berichtgeving Corona 27 mei 2021

 

Afgelopen weekend heeft het Kabinet besloten dat de VO-scholen weer fulltime les aan alle leerlingen zullen gaan geven. Dit kan ingaan op 31 mei, op zijn laatst op 7 juni. Het Norbertus Gertrudis Lyceum kiest ervoor om met ingang van maandag 31 mei onderwijs aan te bieden in fysieke vorm voor al haar leerlingen. Immers het volledig opengaan van de scholen vanuit het perspectief van de leerlingen is ons inziens een goede zaak. Voor het sociaal welbevinden van de leerlingen is het noodzakelijk dat de leerlingen elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. De fysieke ontmoeting van docenten en leerlingen is tegelijkertijd een belangrijke pijler van kwalitatief goed onderwijs. Voorwaarde is wel dat het verantwoord is voor personeel en leerlingen en dat een openstelling van de scholen niet leidt tot verhoging van de besmettingscijfers.

Deze volgende stap naar regulier onderwijs is mogelijk gemaakt door de beslissing dat het voorschrift voor 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling per 31 mei vervalt.
De andere voorschriften blijven wel overeind:
- verplichte mondkapjes in gangen en op trappen,
- handen wassen en andere hygiënevoorschriften,
- vaste opstellingen in de lokalen met vaste  buddy's,
- anderhalve meter ten opzichte van alle volwassenen.

We hebben bij de start van het schooljaar al mogen ervaren hoe het is om met alle leerlingen ons onderwijs in ons eigen gebouw te verzorgen in het Coronatijdperk. Met de toen gemaakte afspraken is dat goed gegaan. Laten we die afspraken dus vooral weer met elkaar maken. In bijgaand protocol staan ze ter opfrissing genoemd. Ook staat in de bijlage extra informatie over de zelftesten en over het aanbieden van extra verstevigingslessen voor de leerlingen die dat nodig hebben.

We kijken er naar uit jullie aanstaande maandag weer in ons gebouw te ontmoeten. Jullie lessen vinden volgende week plaats volgens het reguliere rooster.

Voor meer informatie:

Protocol heropening 31 mei 2021
Middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open | NOS
Middelbare scholen volledig open | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Coronazelftest voor scholieren wordt niet verplicht, wel 'indringend advies' | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
 

 

Berichtgeving Corona 23 februari 2021

 

Hoera! Op 1 maart weer naar school.

Morgen komen wij als centrale directie bij elkaar om dit besluit met elkaar te bespreken en hoe we dit vanaf 1 maart vorm gaan geven. Maar voor nu zijn wij ontzettend blij dat wij jullie vanaf 1 maart weer op onze school mogen ontvangen. Aan het eind van deze week verwachten we jullie meer duidelijkheid te geven.

 

Berichtgeving Corona 2 februari 2021

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Op 2 februari 2021, tijdens de persconferentie van onze minister-president, is er een verlenging van de lockdown afgekondigd. Dit betekent dat alle middelbare scholen fysiek gesloten blijven tot en met tenminste 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie.

Voor meer informatie, zie de volgende sites: 
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
GGD: https://www.jouwggd.nl/gezondheid/corona/

 

 

Berichtgeving Corona 14 december 2020

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Vanavond, tijdens de persconferentie van onze minister-president, zijn vergaande maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te perken. Maatregelen die ons allen treffen, zo ook het onderwijs. Anders dan bij de voorgaande maatregelen tegen corona is er nu sprake van een hoge snelheid waarmee deze maatregelen ingaan. Vanaf woensdag 16 december gaan namelijk de deuren van alle scholen al dicht en dat blijven ze tot 18 januari aanstaande.

 

Spullen meenemen

Dinsdag 15 december, is voorlopig de laatste dag dat de school open is voor fysiek onderwijs. Het is daarom belangrijk dat uw zoon of dochter na afloop van de lessen alle spullen (uit de kluisjes) mee naar huis neemt om vanaf woensdag 16 december a.s. de onlinelessen te kunnen volgen. Het kluisje dient geopend en leeg te worden achtergelaten.

 

Onderwijs online

Morgen, dinsdag 15 december, gaan de lessen conform rooster gewoon door op school. In deze lessen kunnen docenten hun leerlingen nog instructies meegeven voor de online-lessen.

De online-lessen starten woensdag 16 december volgens een aangepast rooster van verkorte lessen. Dit aangepaste rooster zal dinsdag aan het einde van de dag via Magister en Zermelo gepubliceerd worden. Het betreft telkens lessen van max 30 minuten met daarin op de leerdoelen gerichte instructie, veelal gevolgd door een opdracht, in te leveren via de digitale leeromgeving in Classroom (DLO Aerobe via google).

Vrijdag 18 december sluiten we deze eerste week in hernieuwde lockdown af tijdens het 5e lesuur (vanaf 10.45 uur) met onze digitale kerstviering in filmvorm waaraan enkele collega’s en leerlingen de afgelopen weken al hard hebben gewerkt. Na afloop van deze digitale kerstviering start de kerstvakantie.

Vanaf maandag 4 januari worden de online lessen gecontinueerd. Dan wel weer conform het vertrouwde 50-minutenrooster. Je bent verplicht om deze online lessen bij te wonen en hier actief aan deel te nemen.

 

Toetsweek 2

Toetsweek 2 stond gepland vanaf 13 januari. I.v.m. lockdown schuift de start van deze toetsweek door naar 20 januari. De online lessen zijn gericht op een goede voorbereiding van deze toetsweek. Zorg zelf ook voor actieve deelname aan de online lessen en het maken van de bijbehorende opdrachten, zodat je vanaf 20 januari goed beslagen ten ijs komt. Het toetsrooster ontvang je in de eerste lesweek na de kerstvakantie.

Over de lopende (herkansingen van) schoolexamens wordt morgenochtend een besluit genomen in het cdo. Jullie worden zo snel als mogelijk geïnformeerd.

Let op: Geplande toetsen en examens gaan op dinsdag 15 december 2020 gewoon door conform rooster en op school.

 

Kerstlessen

De eindexamenleerlingen die zich hebben ingeschreven voor de kerstlessen op maandag 21 en dinsdag 22 december ontvangen morgen in de loop van de dag nog nadere informatie hierover (of ze doorgaan, wanneer en in welke vorm).

 

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens de lockdownperiode is de school telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur via het u bekende telefoonnummer.

 

Informeren leerlingen

De informatie in deze brief ontvangt uw zoon of dochter eveneens persoonlijk via Magistermail. Ik stel het echter op prijs als u deze thuis bespreekt.

 

Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik u en uw naasten, ondanks alle beperkingen, fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen. Het perspectief dat we in de loop van volgend jaar het virus onder controle krijgen en op weg gaan naar het regelmatige schoolbestaan waarnaar we allemaal terugverlangen, is in elk geval gunstig.

 

Vriendelijke groet,

Vivian van der Wielen-Bik

 

 

Berichtgeving corona 28 september 2020

 

Eerder vanavond hebben we tijdens de persconferentie van de minister-president kunnen horen welke impact het toenemend aantal corona-besmettingen gaat hebben op ons dagelijks leven: heel veel nieuwe/aangescherpte maatregelen. Deze gelden echter niet voor het onderwijs. Ook voor ons en onze leerlingen betekent dit dat wij het onderwijs in de huidige vorm en met de huidige maatregelen kunnen continueren. Dit betekent dat we scherp blijven op het naleven van de – u ook bekende – maatregelen. Dat betekent o.a. dat we niet naar school komen indien er sprake is van corona-gerelateerde klachten en men zich laat testen (uitslag kenbaar maken aan jaarcoördinator) en dat we zeker 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen en medewerkers in de school en medewerkers onderling. Onze medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (spatkap, mondkapje) waar en wanneer men dat prettig vindt. Ook voor onze leerlingen geldt, dat het is toegestaan (maar nog niet verplicht) om een mondkapje te dragen, ook in de les.

Met vragen kunt u contact opnemen via info@norbertusgertrudislyceum.nl of 0165-792300

Update corona 29 mei 2020 Vervoer OV naar school

Op 2 juni gaat het Norbertus Gertrudis Lyceum weer starten. Vanuit de overheid wordt opgeroepen om leerlingen zo veel mogelijk te laten fietsen, of persoonlijk met de auto te brengen. Als persoonlijk vervoer echt onmogelijk is mogen ze gebruik maken van het openbaar vervoer.

De lokale busmaatschappij Arrvia weet hoeveel leerlingen zij ongeveer kunnen verwachten. Dit hebben we gezamenlijk met alle scholen in Roosendaal afgesproken. Ook het gebruik van de trein is toegestaan om naar school te komen. Een mondkapje is zowel in de bus als trein verplicht.
 

Arriva meldt ons het volgende:

 • Arriva hanteert vanaf 2 juni de winterdienstregeling. Tijden zijn via Arriva.nl te raadplegen.
 • Gebruik van een mondkapje is verplicht. Als er leerlingen bij een bushalte staan zonder mondkapje mogen ze niet instappen.
 • Er wordt vanaf een aantal plaatsen vanaf volgende week dinsdag geen openbaar vervoer geboden:
 • Heijningen (fietsen naar Dinteloord of Fijnaart en daar de bus pakken)
 • Moerdijk (trein via Lage Zwaluwe)
 • Standdaarbuiten (fietsen naar Fijnaart)
 • Kruisland (fietsen naar Oud Gastel)
 • Moerstraten (fietsen naar Wouw)
 • Noordhoek (fietsen naar Fijnaart)
 • Schijf
 • Achtmaal
 • Wernhout
 • Zundert
 • Klein Zundert

 

Indien een leerling door de tijden van het OV eerder op school komt dan afgesproken of later weg gaat, laat dit dan aan de coördinator/mentor weten. Wij houden hier rekening mee. Leerlingen uit bovengenoemde richtingen worden verzocht gebruik te maken van de fiets of een andere vorm van persoonlijk vervoer. Ook is de regiotaxi een geboden alternatief. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 1 juli 2020. Kijk hier voor de contactgegevens van het regiovervoer in jouw regio: www.bravo.info/regiovervoer.

Onderwijs op het Norbertus Gertrudis Lyceum vanaf dinsdag 2 juni 2020

Vanavond hebben we het minister-president Rutte horen zeggen: Alle middelbare scholen gaan vanaf 2 juni weer open om onderwijs op locatie te verzorgen. Dit wel met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit betekent onder andere dat leerlingen en docenten anderhalve meter afstand moeten houden.

Ook het Norbertus Gertrudis Lyceum geeft – vanzelfsprekend – gehoor aan deze ook door ons gewenste versoepeling van de coronamaatregelen. Maar wat betekent dit dan voor ons onderwijs? Hoe gaan wij het onderwijs verzorgen en hoe gaat de afronding van het schooljaar 2019-2020 er uit zien?   Voor meer informatie hierover klik hier

We kijken uit naar het moment dat we onze leerlingen weer -gefaseerd – in onze school mogen ontvangen.

Update 21 april 2020 berichtgeving corona

Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 hebben we van het kabinet gehoord dat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open gaat en dat de vo-scholen nog geduld moeten hebben tot 1 juni. Wij begrijpen en steunen de kabinetsbesluiten over het onderwijs. Het is goed om te constateren dat we als vo-school mogen verwachten dat we, mits verantwoord, begin juni en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school. In mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het vo vanaf 1 juni weer open kunnen. Dat zal dan met het anderhalve-meter-regime zijn. Het is goed dat leraren dezelfde testmogelijkheden krijgen als medewerkers in de zorg.

Tot die tijd blijven we dus onderwijs op afstand verzorgen zoals u dat op dit moment van ons gewend bent, met de bekende uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, leerlingen van ouders in vitale beroepen en het afnemen van schoolexamens. NB: de eerste lesdag na de meivakantie is maandag 4 mei. Dinsdag 5 mei is een landelijke feestdag en vindt er dus geen onderwijs plaats.

Voor het afronden van de schoolexamens blijft de deadline staan op 4 juni, zoals eerder gecommuniceerd. Het rooster van de herkansingen en inhaaltoetsen zoals we dat voor de meivakantie bekend hebben gemaakt, blijft onverminderd van kracht.

We verwachten dat iedereen die op school komt de RIVM-richtlijnen in acht blijft nemen. Dit betekent o.a. dat leerlingen minimaal 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, dat deze afstand ook gehandhaafd wordt bij binnenkomst en weggaan en dat het voor surveillanten onder alle omstandigheden mogelijk is bij het rondlopen ook deze 1,5 meter afstand te bewaren.

Update 09 april 2020

Wat vandaag - 09 april 2020 - de laatste lesdag en het startpunt voor het Centraal Eindexamen zou zijn, is anders dan we ons hadden voorgesteld.
Het Centraal Eindexamen is dit schooljaar afgelast en het Schoolexamen bepaalt het eindcijfer op het diploma.

Gisteren heeft het ministerie de aangepaste slaag-zakregeling bekend gemaakt. De examencommissie van onze school heeft met instemming van onze MR besloten om vanwege de uitzonderlijke situatie dit schooljaar de schooleigen-herkansingsregeling eenmalig uit te breiden.

Vanuit het ministerie is de resultaatsverbeteringstoets ingebracht. Leerlingen die op basis van hun SE-resultaten gezakt zouden zijn krijgen twee mogelijkheden om een resultaatsverbeteringstoets in te zetten die voor 50% meetelt met het gemiddelde van het eerder behaalde SE-resultaat. Deze zogenaamde RV-toets kan ook ingezet worden om een cijfer te verbeteren.

De leerlingen worden over de planning en de volledige slaag-zakregeling via hun leerjaarcoördinatoren verder geïnformeerd.

De verruiming van de schoolexamenregeling en de resultaatsverbeteringstoetsen bieden volgens ons veel mogelijkheden om alle leerlingen dit schooljaar goed uitzicht te bieden op een diploma en een mooie voortzetting van hun opleiding na het middelbaaronderwijs aan ons Norbertus Gertrudis Lyceum en Norbertuscollege.

Update 8 april 2020 - Zakslaagregeling

Begin deze middag heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de zakslaagregeling bekend gemaakt. Vanmiddag hebben we met de directie en examencommissie van het Norbertus Gertrudis Lyceum bij elkaar gezeten om te kijken wat dit voor onze leerlingen maar ook voor ons als school betekent.

Morgen in de loop van de ochtend zal er berichtgeving uitgaan richting collega's, ouders en leerlingen. Hierin wordt ook de examenplanning voor de komende tijd opgenomen, die we eerder op hoofdlijnen al bekend maakten. Zodra wij de consequenties op orde hebben, informeren wij iedereen. Meer informatie vindt u hier: https://www.vo-raad.nl/nieuws/ocw-publiceert-slaag-zakregeling

Update 8 april 2020  Als je ondersteuning nodig hebt?

Nu we met zijn allen thuis aan onderwijs moeten werken is er een hoop veranderd in vergelijking met een ‘normale’ schoolweek. Mogelijk lukt het je nu niet goed om thuis aan het werk te gaan omdat je daarvoor niet de juiste middelen hebt, bepaalde aansturing mist of omdat er thuis geen fijne sfeer heerst. De hulp is nu ook anders dan normaal, waardoor iemand op school nu niet zo snel doorheeft wanneer er iets aan de hand is of als je niet lekker in je vel zit.

Maak je je zorgen over school of over jezelf en wil je het graag met iemand bespreken? Dan kan je dat altijd doorgeven aan je mentor of de leerjaarcoördinator.

Vind je het lastig om iets te bespreken met iemand op school? Dan kan dat ook (anoniem) met een andere organisatie, zoals:

Deze organisaties gaan dan met jou op zoek naar een passende oplossing.

Update 31-3-2020 Berichtgeving corona

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat het Norbertus Gertrudis Lyceum gesloten blijft tot en met zondag 3 mei.

Net als u hadden we ons al enigszins voorbereid op dit besluit. Concreet betekent het voor ons dat we doorgaan met het onderwijs op afstand voor alle niet-examenleerlingen. Houdt u s.v.p. de berichtgeving via onze website en via (magister)mail in de gaten voor de consequenties voor de toetsen van de oorspronkelijke toetsweek 3 voor de niet-examenleerlingen. Deze zijn – gezien de verlengde sluiting van de scholen – vanzelfsprekend uitgesteld. We laten jullie zo snel mogelijk weten of, hoe en wanneer deze toetsen wel plaatsvinden.

De schoolexamens gaan wel door zoals nu gepland. Morgen starten de mondelinge toetsen voor deze week. Volgende week gaan we van start met de schriftelijke examens. Wij wensen al onze examenleerlingen heel veel succes toe.

Het kabinet komt in de loop van april met aanvullende maatregelen voor de examens. Zodra deze informatie bekend is, zullen wij daarover ouders en leerlingen verder informeren.  Informatie van de overheid over de examens is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens

Meer informatie over de nieuwe maatregelen vanaf 31 maart 2020:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

of

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/voortgezet-onderwijs

 

Update 24-03-2020 13:00 uur

Naar aanleiding van de persconferentie waarbij minister Slob aangekondigd heeft dat de examens niet doorgaan, overlegt de gezamenlijke directie van Scholengroep Tongerlo over de vervolgstappen. Wij zullen hierover, morgen in de loop van de middag, zo volledig mogelijk communiceren.

Lees meer https://nos.nl/artikel/2328153-centrale-eindexamens-middelbare-scholieren-gaan-niet-door.html

Update 24 maart 2020

Het Norbertus Gertrudis Lyceum heeft in tegenstelling tot de berichtgeving van gisteren besloten om ook de schoolexamens van vandaag 24 maart 2020 op te schorten.

Update 23 maart 2020 berichtgeving corona

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Minister F. Grapperhaus: Er is nu voor scholen een separate aantal maatregelen genomen. Scholen hebben hier op dit moment hun eigen regeling. In hoeverre die regeling per 6 april anders wordt, daar gaat nog over gesproken worden.”

Direct na de gehouden persconferentie adviseert de VO-raad een time-out in te lassen. Er is grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen. De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat. Daarnaast heeft het bestuur van de VO-raad vandaag besloten een beroep te doen op het kabinet in deze uitzonderlijke situatie het centraal examen te schrappen.

Dit betekent dat de planning van de huidige examens vooralsnog op het Norbertus Gertrudis Lyceum en het Gertrudiscollege niet zal afwijken. In verband met de aangescherpte corona-maatregelen, is op advies van de VO-Raad besloten de schoolexamens vanaf woensdag 25 maart op te schorten tot er duidelijkheid is over hoe de maatregelen voor de scholen van toepassing zijn. Voor het Norbertus Gertrudis Lyceum en het Gertrudiscollege betekent dit dat alle geplande PTA-toetsen vanaf woensdag 25 maart tot nader order worden uitgesteld. De toetsen van dinsdag 24 maart gaan in verband met de late berichtgeving nog wel door. De inzagen die op dinsdag 24 maart zouden plaatsvinden worden wel uitgesteld. Ouders/verzorgers ontvangen uiterlijk woensdag aanstaande informatie over de politieke besluitvorming ten aanzien van het centraal examen. Meer informatie is ook te lezen op de website van de VO-Raad.  

Om de schoolexamens af te kunnen nemen volgens de normen, die het RIVM heeft vastgesteld, houdt het Norbertus Gertrudis Lyceum en het Gertrudiscollege zich volledig aan de richtlijnen. Wij roepen onze leerlingen op dit ook buiten de school te doen, zowel onderweg als op het schoolplein. Houd minimaal 1,5m afstand van elkaar, ook tijdens het fietsen of het wandelen van en naar school. We zijn samen verantwoordelijk en de medewerkers van onze school zullen leerlingen helpen en begeleiden.

De aangescherpte nieuwe maatregelen vind u hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Houd de nieuwsberichten op onze website goed in de gaten. We begrijpen dat dit voor iedereen een onzekere situatie is. Morgenochtend om 08.00 uur kan de werkelijkheid een andere zijn dan hierboven beschreven. Wij vertrouwen op uw begrip en doen er alles aan om u tijdig en adequaat te informeren.

 

17-03-2020

Update 17 maart 2020: Goed nieuws voor examenkandidaten van het Norbertus Gertrudis Lyceum

Vandaag, 17 maart 2020, is bekend geworden dat de scholen open gaan om de eindexamenleerlingen hun schoolexamens te laten maken. Daar zijn wij als Norbertus Gertrudis Lyceum enorm blij mee. Wel moet iedereen de RIVM-richtlijnen strikt blijven naleven. Alle eindexamenleerlingen en hun ouders hebben inmiddels een persoonlijk bericht ontvangen wat dit voor hen betekent.


Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens en op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/maatwerk-voor-afronden-examens

 

15-03-2020

Het kabinet heeft zojuist bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang in Nederland dichtgaan vanaf 16 maart tot en met 6 april 2020, behalve voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Op dit moment bespreken we hoe we het onderwijs en de toetsing gaan organiseren maar in ieder geval handelen we vanaf morgen als volgt:

 

Voor leerlingen van de examenklassen:

De geplande schoolexamens en mondelinge examens van maandag en dinsdag worden uitgesteld. Je hoeft hiervoor maandag en dinsdag niet naar school te komen. Houd je mail en onze website goed in de gaten. Het kan zijn dat een docent een aangepaste afspraak maakt (bijvoorbeeld voor een mondeling via skype of een digitale toets). In de loop van deze week informeren we je verder met een aangepaste planning.

 

Voor alle leerlingen (dus examenleerlingen en niet-examenleerlingen):

Als je kind bent van ouders met een vitaal beroep ( https://nos.nl/artikel/2327202-wie-houdt-er-recht-op-kinderopvang-dit-zijn-de-vitale-beroepen.html )en er is in dat geval behoefte aan opvangmogelijkheden op school meld dit dan per ommegaande aan je leerjaarcoördinator, zodat we weten dat jij morgen naar school komt. Wij zorgen voor een passende opvang. Kinderen met gezondheidsklachten blijven volgens de richtlijnen thuis. Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om spullen uit de kluisjes op school te komen ophalen. Ook willen wij dat jullie die spullen zo veel als mogelijk thuis hebben zodat je thuis aan opdrachten kunt werken en kunt leren. Morgen zullen we jullie laten weten wanneer welke klas zijn kluisje kan komen legen. Kom dus niet op eigen initiatief naar de school, maar wacht het schema af dat we je nog toesturen.

 

Dit is voor nu het belangrijkst. We kunnen ons voorstellen dat er vragen en zorgen zijn over hoe het nu verder moet met het leren en de toetsen. Daar gaan we ons in de komende dagen over buigen.

 

12-03-2020

Vanmiddag zijn er nieuwe aangescherpte maatregelen bekend gemaakt in een persconferentie met premier Rutte en de heer van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Dat betekent dat mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en het beste sociale contacten kunnen mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Verder worden evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland afgelast. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum volgt ook de nieuwe maatregelen vanuit de overheid zorgvuldig op. Onze school blijft open maar wij vragen uw begrip bij uitval van lessen omdat de maatregelen ook voor docenten met klachten gelden.

Toetsen/examens
Op dit moment is er veel bezorgdheid onder leerlingen en ouders over de aankomende toetsen en  examens. Voor alle duidelijkheid: zolang als de scholen open mogen blijven, gaan ook de (school)examens en toetsen door, conform het gepubliceerde rooster. Je mag en kunt als leerling van het Norbertus Gertrudis Lyceum erop vertrouwen dat we er alles aan doen om er voor te zorgen dat jullie zo goed mogelijk geïnformeerd en gefaciliteerd worden. Bij gedwongen keuze tussen les en het bemensen van surveillance bij toetsen wordt prioriteit gegeven aan het laatste - veel van die toetsen zijn op dit moment onderdeel van het (verplichte) schoolexamen en die móeten doorgaan.

De '100-personen-maatregel' krijgt gevolg voor ons. Veel (grootschalige) activiteiten zijn inmiddels afgeblazen of voorlopig verplaatst. Voor de lopende toetsweek is direct gevolg dat bij sommige van de toetsen de grote groep leerlingen over meerdere ruimten zal worden verdeeld - leerlingen worden daarvoor bij aanvang van de toets worden opgevangen en doorverwezen.

Lees meer over de nieuwe maatregelen op:

https://nos.nl/artikel/2326868-corona-maatregelen-thuisblijven-bij-milde-griepklachten-evenementen-massaal-afgelast.html

Mochten er, op korte termijn, aanvullende maatregelen voor Brabant volgen, dan houden wij u via onze website op de hoogte.

09-03-2020 

In eerdere berichten hebben wij u op de hoogte gebracht over hoe wij als Scholengroep Tongerlo omgaan met het coronavirus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM. Leerlingen of medewerkers die last hebben van verkoudheid (ook vanwege hooikoorts, allergie, of gediagnosticeerd als reguliere verkoudheid door een arts), hoesten of koorts dienen sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Scholengroep Tongerlo
Onze scholen zijn open. Wel zijn er medewerkers en leerlingen als gevolg van de oproep van het RIVM afwezig. Er is momenteel geen aanleiding om onze scholen te sluiten. De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan- te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit burgemeester moeten onze scholen onderwijs verzorgen.

Ziek melden/niet ziekmelden

Het coronavirus roept vragen op m.b.t. aanwezigheid en ziekmelding. Zolang onze school niet is gesloten en er geen sprake is van een klas die vrij krijgt omdat de leerkracht niet mag werken, dan geldt de Leerplichtwet. Alleen als kinderen uit Noord-Brabant last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts, is het advies om de leerling ziek te melden op school. Een leerling mag niet uit voorzorg worden thuisgehouden, als er geen klachten zijn. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan worden overlegd met de huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de Leerplichtwet.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Ongeoorloofd schoolverzuim moet wij als school melden via het verzuimregister van DUO, dit volgens de richtlijnen. Maar natuurlijk kunnen we begrijpen dat het coronavirus een zoektocht is. Het vraagt om maatwerk en wij vragen aan u om de situatie zorgvuldig te bekijken en waar nodig de richtlijnen te volgen. Wanneer kinderen die geen klachten hebben die op het coronavirus wijzen toch thuis worden gehouden, al dan niet uit voorzorg, moet er gemeld worden.

We houden u van eventuele nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

08-03-2020

Er is sinds vrijdagavond 7 maart jl. een kantelmoment in de richtlijn van het RIVM. https://www.rivm.nl/nieuws/covid-19-nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant.

Advies RIVM
Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant dat als je last hebt van verkoudheid, hoesten of koorts je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.  Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zoveel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren. 

De GGD heeft aan alle scholen in Noord-Brabant medegedeeld:

"Het is niet nodig scholen te sluiten. Leerlingen die geen klachten hebben kunnen gewoon naar school. Leerlingen die last hebben van een van de onderstaande klachten moeten thuisblijven: verkoudheid, hoesten, of koorts (meer dan 38 graden)"

 

Norbertus Gertrudis Lyceum

Het Norbertus Gertrudis Lyceum zal maandag a.s. gewoon open zijn en volgens het normale rooster de lessen verzorgen. Leerlingen mogen ervan uitgaan dat huiswerk, toetsen en andere schoolactiviteiten gewoon doorgaan - tenzij via Magister anders gemeld wordt. Mocht uw kind vanwege bovengenoemde klachten afwezig zijn tijdens een of meerdere toetsmomenten dan zorgen wij voor een passende oplossing.

 

Als een leerling klachten heeft (verkoudheid, of hoesten, of koorts van meer dan 38 graden), dan verzoeken wij u de leerling ziek te melden en thuis te houden totdat de klachten verdwenen zijn. Ziek melden kan op de gewone manieren, bijvoorbeeld via uw Magister-account of op het schooltelefoonnummer 0165-792300. De criteria voor ziekte gelden de komende dagen, tot het moment dat via het RIVM andere aanwijzingen worden gegeven.


Voor medewerkers van het Norbertus Gertrudis Lyceum gelden dezelfde criteria. Maandagochtend verschijnen zo vroeg mogelijk op Magister roosterwijzigingen die het gevolg zijn van afwezige docenten. In de loop van maandag worden eventuele maatregelen gepubliceerd via deze site. Leerlingen vinden informatie over roosteraanpassingen in Magister.

06-03-2020

Aanvullende informatie GGD coronavirus

De GGD ontvangt dagelijks diverse vragen over het nieuwe coronavirus. In dit bericht lees je meer over het coronavirus en preventie op school.
 
Wat als kinderen, leerlingen, studenten, medewerkers ziek worden?
Aan sommige personen vraagt de GGD om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het gaat dan om personen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:

 • Huisgenoten van patiënten met het coronavirus
 • Personen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Deze klachten kunnen het begin zijn van coronavirus. Deze personen moeten thuis blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten.

Bel met de huisarts als de klachten erger worden. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden, en overlegt zo nodig met de GGD.

Op dit moment kunnen wij melden dat er geen leerlingen of medewerkers zijn met deze klachten binnen onze scholengroep.

Besteed aandacht aan handhygiëne
De belangrijkste maatregelen wij als scholen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw  elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Heb je vragen?
Als GGD volgen we de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen wij samen met het RIVM en de veiligheidsregio. Alle huisartsen zijn geïnformeerd door de GGD. Meer informatie over het coronavirus kun je lezen op de website van de GGD en op de website van het RIVM. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800 - 1351 of de GGD: 0900 - 364 64 64.

 

03-03-2020
Gisterenavond, 2 maart 2020 zijn wij als scholengroep Tongerlo geconfronteerd met vragen rondom een eventuele besmetting van een leerling met het Coronavirus. De ouders van deze leerling hebben uit voorzorg met onze scholengroep contact opgenomen. Na contact met RIVM en GGD hebben we deze ochtend als scholengroep kunnen vaststellen dat er geen sprake is van besmetting. Ook heeft de RIVM aangegeven dat er geen enkele noodzaak is om te testen. Vandaag hebben we groepen leerlingen uit voorzorg thuis laten blijven maar vanaf morgen worden alle lessen volgens rooster opnieuw hervat. Dit ook conform het advies van het RIVM. Klik hier voor het filmpje, bron RIVM. Voor meer tips kunt u terecht op de website van de rijksoverheid door hier te klikken:

 

29-02-2020

Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereikt. Het virus werd twee maanden geleden ontdekt in China. In dat land neemt het aantal nieuwe ziektegevallen af. Omdat de ziekte al twee maanden rondwaart in China, heeft de rest van de wereld meer voorzorgsmaatregelen kunnen nemen dan China.


Voorbereiding
Volgens de RIVM hoeven we op dit moment niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houd uw zoon of dochter met koorts thuis

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van werk of school worden geweerd? Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Belangrijk om te weten: tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen.
 

Wij als school zijn ons nu aan het voorbereiden op de hervatting van de school na de voorjaarsvakantie, aankomende dinsdag 3 maart 2020. Maandag 2 maart is een studiedag. Zoals we nu kunnen inschatten zal de school normaal conform het rooster starten.

Wit u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten.  De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Westbrabant, ook hier vind u de laatste informatie over het coronavirus.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er echter na het raadplegen van bovengenoemde sites (RIVM, GGD en ministerie van Volksgezondheid) nog vragen zijn, neem dan contact op met de collegedirecteur.                                                                    

Vriendelijke groet,                                                                        

Norbertus Gertrudis Lyceum
Vivian van der Wielen-Bik