De Beverwedstrijd!

Aan het rijtje slimme dieren is naast de Wijze Uil en de Rekenkundige Kangaroo sinds een paar jaar de Hackende Bever toegevoegd in de vorm van de Beverwedstrijd. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de kranten deze week vol staan over het oprukken van dit bijzondere knaagdier. Leerlingen uit klas 1,2 en 3 hebben vanmorgen al hun denkkracht in de strijd kunnen werpen voor het oplossen van moeilijke, aan informatica gelinkte, puzzels. Mevrouw Vijfvinkel geeft hier uitleg en wenst de leerlingen succes!