Stand van het pand

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de verbouwing. 

(Ver)Nieuwbouw Norbertus Gertrudis Lyceum

Hé jij daar!

We hebben fantastisch nieuws, zoals het er nu naar uitziet starten we met de gedroomde vernieuwbouw van onze school in het 3e kwartaal van 2022. Dit betekent dat jij in het schooljaar 2024 gaat starten in ons spiksplinternieuwe gebouw aan de Lyceumlaan 10 te Roosendaal. Op dit moment zijn we druk bezig met alle voorbereidingen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een voorlopig - en technisch ontwerp, wat uiteindelijk leidt tot het definitieve gebouwontwerp. Natuurlijk moet daarna ook nog de partij gekozen worden die onze mooie school gaat bouwen! Wat ook belangrijk is om te vertellen is, dat we aan het onderzoeken zijn wat de beste keuze voor tijdelijke huisvesting ten tijde van de bouw is. Hierbij is ons uitgangspunt dat leerlingen te allen tijde op een veilige en verantwoorde wijze naar school kunnen komen en de lessen ongestoord doorgang kunnen vinden. Zodra dit onderzoek is afgerond zullen wij de uitkomsten uiteraard met jullie delen.

 

Planning bouw in het kort:

  • Voorbereiding vernieuwbouw 2021 tot en met 3e kwartaal 2022
  • Start bouw 3e kwartaal 2022
  • Oplevering 3e kwartaal 2024.

 

We houden jullie op de hoogte.

Impressie nieuwbouw

Klik hier voor een virtuele rondleiding door het ontwerp, gemaakt door BDG-architecten.

Zo’n school is toch gewoon een doos?

Zo’n school is toch gewoon een doos?

Ik herinner me een discussie met mijn rij-instructeur, Aai de Jong. We reden over het Kleinpolderplein en ik riep, in jeugdig enthousiasme en om de conversatie gaande te houden, dat ik dat eigenlijk altijd zo knap vind: een verkeersplein ontwerpen dat naar alle kanten aan- en afvoer waarborgt en dat er ook nog eens goed uitziet. Dat was onzin, zei hij. Je neemt gewoon een kaart en daar teken je een paar wegen op. Geen kunst aan. En hij zette de radio aan. Koorzang bij de EO – tel uw zegeningen één voor één.

Ik moest erg terugdenken aan Aai de Jong de afgelopen maanden. Ik stelde me zo voor dat hij en ik over een paar jaar het prachtige, nieuwe gebouw zouden binnenlopen. Fris. Ruim. Met respect voor het monument dat er nu staat en voorbereid op een volgende eeuw goed onderwijs. Of een deel daarvan. Met licht en lucht. Passend bij het onderwijsconcept. Gewoon: een puik ontwerp. En dat ik daar dan zou staan met Aai en dat ik zou zeggen dat ik het zo knap vind en dat hij dan weer zou antwoorden dat het gewoon een kwestie was van een blokkendoos tekenen met een fietsenstalling.

Dat ik hem dan hard zou uitlachen.

Een goed schoolgebouw ontwerpen is een kunst. Je moet alle behoeften peilen. Dat lijkt simpel, maar, bijvoorbeeld, wil je dat alle leerjaren bij elkaar zitten of alle vakken of alle domeinen of moet iedere klas een vast lokaal hebben? Is er behoefte aan een bibliotheek? Aan een theater? Waar komen de fietsen? Hou houd je fietsers en auto’s bij elkaar weg? Mag een sportzaal op het zuiden? Waar komen de toiletten? Pauzeren docenten en leerlingen samen of apart of met zicht op elkaar? Je moet aan allerlei eisen voldoen: kwaliteit van licht en lucht, hoeveelheid parkeerplaatsen, milieubelasting, bebouwingsgraad, monumentenzorg.  En nog steeds wil je geen grijze doorsneedoos, maar een robuust gebouw met uitstraling. Voor een, in feite, beperkt bedrag.

Grote bewondering heb ik dan ook voor het afgeleverde structuurontwerp. Als het uiteindelijke gebouw daarbij alleen maar in de buurt komt, mogen we al heel erg blij zijn. En laten we wel zijn: we zijn wel een beetje aan een ander gebouw toe. Tel uw zegeningen, dus.

Bert Thiel

BDG Architecten

Al ruim 80 jaar ontwerpt BDG Architecten ‘gewoon’ goede gebouwen voor het onderwijs, de zorg, woningbouw en industrie. Onze drijfveer is dat we de wereld een beetje mooier willen maken. En met ‘mooier’ bedoelen we: maatschappelijke waarde creëren. We realiseren gebouwen waar de gebruiker ècht iets aan heeft en die de kwaliteiten van de omgeving versterken. Gebouwen die duurzaam en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn.

Inspirerende en gezonde leeromgeving

We hebben veel ervaring met onderwijsprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande schoolgebouwen. Wij maken leeromgevingen die leerlingen én leerkrachten inspireren het beste uit zichzelf te halen. Ontmoeten en samenwerken, rust versus openheid en een juiste balans aan prikkels zijn voor ons belangrijke thema’s. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een gezond binnenklimaat en een goede akoestiek.

Rust en harmonie door symmetrische basis

Wij zijn verheugd dat ons ontwerp is geselecteerd voor de vernieuwbouw van het Norbertus Gertrudis Lyceum. Door de jaren heen is het huidige schoolgebouw organisch gegroeid, waardoor de samenhang tussen de onderdelen mist en de looplijnen lang zijn. In verschillende sessies hebben we goed geluisterd naar de wensen van leerlingen, docenten en ondersteunend personeel. Daaruit kwam duidelijk de behoefte aan een effectief en no-nonsense onderwijsgebouw naar voren dat aansluit op de onderwijsvisie. Een flexibel en multifunctioneel gebouw dat aanpasbaar is aan de behoeften van de tijdgeest. We hebben ervoor gekozen alle toevoegingen zonder monumentale waarde te slopen. Achter de historische basis realiseren we de uitbreiding. Net als het oorspronkelijke deel, wordt deze symmetrisch opgebouwd. De symmetrie en de nieuwe assenstructuur zorgen voor rust en harmonie in de plattegronden die we logisch hebben geordend op basis van de vijf domeinen van de school. Kleinschalig en ieder met een eigen herkenbare identiteit. Zo krijgt het bèta-domein een sterrenkoepel en een tuin voor veldwerk. Kunst van leerlingen binnen het cultuurdomein wordt niet alleen zichtbaar op verschillende plekken in de school, ook buiten creëren we hier letterlijk een podium voor op het nieuwe entreeplein. Bij de inrichting van het plein en de opbouw van de gevel staat de symmetrische opzet eveneens centraal.

Een goed gebouw maak je samen

We kijken er naar uit om de komende periode samen met de leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen het ontwerp verder uit te werken. Met elkaar maken we van het vernieuwde en gerevitaliseerde Norbertus Gertrudis Lyceum een uitnodigende en inspirerende omgeving om in te leren en te werken.

Herma Kerssies, BDG Architecten

Leerlingen in de bouwraad

In het ontwerp van de nieuwe school (of de vernieuwde school of de vernieuwbouw) speelt de bouwraad een voorname rol. Klankbord, ideeënplatform, luisterend oor en criticaster. Alle geledingen zijn erin vertegenwoordigd. Dus ook de leerlingen: Sarah Roks (V2h), Jay van Leeuwen (H5e), Sofie Schröder (HV2b), Gijs Nijssen (V2g), Lucas Brouwers (H5b) en Niek Otte (V3i) waren bij alle sessies betrokken. Hieronder vertellen zij over hun ervaringen.

Voor de vakantie waren we begonnen met het beoordelen van twintig verschillende moodboards van verschillende architectenbureaus. Hieruit heeft de commissie een selectie gemaakt van vijf architecten. Deze architecten hebben na de vakantie een pitch gedaan van één uur daarbij hebben wij onze feedback gegeven en heeft de commissie hier twee bureaus van uit gekozen die het beste passen bij hun visie van de nieuwe school. Deze hebben tevens tot tweemaal toe een workshop gegeven aan zowel de commissie als de bouwraad. Vervolgens is hier een eindontwerp uitgekomen.

De moodboards waren interessant maar er waren echter wat moodboards bij die er wat minder goed uitzagen. Dit hebben wij dan ook uitgebreid aangekaart bij de voorzitter van de commissie. Wij zijn erg blij dat er ook daadwerkelijk naar ons geluisterd werd. De vijf presentaties duurden lang maar ze waren stuk voor stuk interessant en het heeft ons een goed inzicht gegeven hoe zoiets loopt. Wij waren erg blij met de keuze van de commissie. De workshops duurden minder lang dan de presentaties maar de informatie besproken bleef gelijk of was zelfs meer. De samenwerking verliep erg goed en er werd ook goed naar ons geluisterd. Onze feedback werd goed verwerkt in de bespreking met de commissie. Vanuit leerlingperspectief is het een droomplaatje, echter: wij zijn bang dat het wellicht problemen kan opleveren met het budget. Alleen hebben wij geen goed idee van het budget, dus gaan wij hier uit van een aanname.

 

Nieuwbouwplan in BN DeStem

Woensdag heeft onze collegedirecteur Vivian van der Wielen het nieuwbouwplan exclusief aan BN DeStem gepresenteerd. Lees hier het artikel.

Foto- en filmmateriaal is geleverd door BDG-architecten.