Onze missie en kernwaarden

Het Norbertus Gertrudis Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. We verwoorden onze missie, bijhorende kernwaarden en visie als volgt:

Onze missie
We willen dat leerlingen:
• De vaardigheid ontwikkelen zich te ontplooien in een veranderende wereld (socialiseren)
• Een diploma halen (kwalificeren)
• Het beste uit zichzelf halen (persoonsvorming)
• Terugkijken op een fijne, veilige en uitdagende schooltijd (persoonsvorming)

Onze kernwaarden
We hebben een katholieke identiteit. Deze identiteit komt tot uitdrukking in normen en waarden, in stijl en omgangsvormen en in maatschappelijke interactie. 
We formuleren onze kernwaarden als volgt:
• je handelt respectvol naar jezelf en dus wil je je talenten ontwikkelen;
• je toont dienstbaarheid en naastenliefde naar de ander en dus ben je voorkomend en help je de ander belangeloos;
• je bent rentmeester van ons milieu, van de wereld en dus neem je verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving.

Dat vraagt van alle burgers:
• Empathisch vermogen
• Sociale vaardigheden
• Samenwerkingsvaardigheden
• Doorzettingsvermogen
• Solidariteit
• Medemenselijkheid
• Samenwerken
• Moreel kompas
 

Onze visie

Ons beeld van de leerling
Onze pedagogische benadering

Onze visie op leren en de bijhorende didactiek