BPS: Begaafdheidsprofielschool

Het Norbertus Gertrudis Lyceum is een begaafdheidsprofiel school. Dat betekent dat de school gespecialiseerd is om ervoor zorgen dat (hoog)begaafde leerlingen een aanbod krijgen waardoor ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Leerlingen die iets extra’s willen of kunnen, kunnen dat doen in de projecten en binnen onderzoekend leren. Daar is veel ruimte om op eigen niveau aan het werk te gaan met een onderzoek én er wordt nadrukkelijker gewerkt aan de ontwikkeling van de 21ste eeuw-vaardigheden.
Ook krijgen begaafde leerlingen de mogelijkheid krijgen om extra verrijkingsopdrachten uit te voeren en een onderwijsprogramma op maat te volgen (bepaalde lessen vervangen door anderen als dat voor de leerling beter is).


Zie ook: www.begaafdheidsprofielscholen.nl