Havo

De opleiding HAVO staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Een HAVO-opleiding duurt vijf jaar en geeft toegang tot het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs). Tevens is het mogelijk met een havo-diploma onder bepaalde voorwaarden in te stromen in jaar 5 van het atheneum.