Econasium

Het Econasium start op 4 vwo en is bedoeld voor leerlingen die goed zijn in wiskunde en economie, wiskundig inzicht hebben en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk. Daarnaast bezoeken de leerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. Het programma loopt van 4 vwo door naar 6 vwo. Het betreft een aanbod dat buiten het reguliere lesprogramma valt.