DELF

De afkorting DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française. Dit diploma wordt uitgereikt door het Franse ministerie van onderwijs en is internationaal erkend. Leerlingen uit klas 3, zowel havo als vwo, die goed zijn in Frans en daar graag in willen excelleren, kunnen deelnemen aan de lessen en de examinering van DELF (niveau A2). Ook voor de leerlingen bovenbouw havo en vwo die goed zijn in Frans is er het aanbod van lessen en examinering via DELF (niveau B1 en B2). De lessen voor DELF vervangen niet de reguliere lessen maar vormen een extra aanbod.