Bèta-excellent

Leerlingen die extra uitdaging zoeken in de bètavakken kunnen vanaf 5 vwo hun hart ophalen bij de vakoverstijgende bètamiddag. Deze middag maakt onderdeel uit van het reguliere lesprogramma. We nemen deel aan olympiades voor de bètavakken. Dit zijn jaarlijkse wedstrijden in exacte vakken voor alle bovenbouwleerlingen havo en vwo van Nederland. De beste leerlingen uit de nationale olympiades hebben toegang tot de internationale olympiade. Naast de olympiades ontwikkelt de bèta-sectie een schooleigen aanbod voor excellente bèta-leerlingen op havo en vwo.