EXCELLENTIEPROGRAMMA’s

Voor leerlingen die goede resultaten behalen, ambitieus zijn, meer aankunnen en meer willen zijn er diverse verrijkingsprogramma’s. Deze mogelijkheid bieden we vanaf de brugklas onder andere in de VVV-uren. Daarnaast zijn bepaalde keuzevakken gericht op meer aanbod voor leerlingen in een bepaald vakgebied. Ook is het mogelijk om in overleg met de coördinator BPS, de leerjaarcoördinator en de mentor een aangepast programma voor een of meerdere vakken te volgen.

In de jaren na de twee brugklasjaren zijn er ook speciale extra programma’s. Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod.

DELF
Goethe
Cambridge
Econasium
Beta-excellent

WON-school: Onderzoekend leren
First college
Masterclasses