De opleidingen

Leerlingen die een mavo/havo-, havo-, havo/vwo- of vwo(plus)-advies hebben gekregen, zijn toelaatbaar tot het Norbertus Gertrudis Lyceum. De school heeft twee soorten brugklassen: havo/vwo  en vwo/vwoplus. Afhankelijk van het advies van de basisschool wordt de leerling in een brugklas ingedeeld.


In de tweejarige brugperiode krijgen de leerling, de ouders en de mentor de tijd om samen uit te vinden welke opleiding het best bij de leerling past: is dat op de havo, het atheneum of het gymnasium?