Lestijden

In principe duurt een lesuur 50 minuten. De lestijden zijn dan als volgt.

1e bel 8.20 uur
1e lesuur 8.25-9.15 uur
2e lesuur 9.15- 10.05 uur

Pauze 10.05-10.25 uur

3e lesuur 10.25-11.15 uur
4e lesuur 11.15-12.05 uur

Pauze 12.05-12.40 uur

6e lesuur 12.40-13.30 uur
7e lesuur 13.30-14.20 uur
8e lesuur 14.20-15.10 uur
9e lesuur 15.10-16.00 uur
10e lesuur 16.00-16.50 uur

Of:

1e bel 8.20 uur
1e lesuur 8.25-9.15 uur
2e lesuur 9.15- 10.05 uur

Pauze 10.05-10.25 uur

3e lesuur 10.25-11.15 uur
4e lesuur 11.15-12.05 uur
5e lesuur 12.05-12.55 uur

Pauze 12.55-13.30 uur

7e lesuur 13.30-14.20 uur
8e lesuur 14.20-15.10 uur
9e lesuur 15.10-16.00 uur
10e lesuur 16.00-16.50 uur

40-minutenrooster


Om lesuitval zoveel mogelijk te beperken, hanteren we bij rapport- en klassenvergaderingen, dinsdag voorafgaande aan de toetsweken en bij incidentele personeelsbijeenkomsten een 40-minutenrooster. De data waarop we dat doen vindt u in de jaaragenda. De lestijden zijn dan als volgt:

1e bel 8.20 uur
1e lesuur 08.25 – 09.05
2e lesuur 09.05 – 09.45

Pauze 09.45 – 10.00

3e lesuur 10.00 – 10.40
4e lesuur 10.40 – 11.20
5e lesuur 11.20 – 12.00

Pauze 12.00 – 12.20

7e lesuur 12.20 – 13.00
8e lesuur 13.00 – 13.40
9e lesuur 13.40 – 14.20
10e lesuur 14.20 – 15.00

Of:

1e bel 8.20 uuur
1e lesuur 08.25 – 09.05
2e lesuur 09.05 – 09.45

Pauze 09.45 – 10.00

3e lesuur 10.00 – 10.40
4e lesuur 10.40 – 11.20

Pauze 11.20 – 11.40

6e lesuur 11.40 – 12.20
7e lesuur 12.20 – 13.00
8e lesuur 13.00 – 13.40
9e lesuur 13.40 – 14.20
10e lesuur 14.20 – 15.00