Junioracademie

De junioracademie is bedoeld voor slimme leerlingen uit groep 7 en 8 die graag dingen weten en uitzoeken. Het is een tweejaarlijks programma, zodat je in groep 7 èn in groep 8 kunt deelnemen zonder dat je dezelfde onderwerpen opnieuw tegenkomt. Elk jaar komen een maatschappijvak, een natuur- of technisch vak en een taal- of cultuurvak of een combinatie hiervan aan bod. De leraren van het Norbertus Gertrudis Lyceum die de junioracademie verzorgen geven allemaal les in de hoogste klassen van de havo en het vwo.

Waarom wordt de junioracademie georganiseerd?
Heel slimme kinderen hebben vaak behoefte aan meer uitdaging dan hen in de gewone lessen geboden wordt. Een aantal scholen heeft zich in het onderwijs voor deze leerlingen gespecialiseerd. Scholen die dat goed voor elkaar hebben, krijgen het predikaat ‘begaafdheidsprofielschool’. Het Norbertus Gertrudis Lyceum is zo’n begaafdheidsprofielschool.
Van begaafdheidsprofielscholen wordt verwacht dat ze niet alleen aandacht hebben voor hun eigen leerlingen, maar ook voor andere slimme kinderen uit hun omgeving. Dus ook voor slimmeriken uit groep 7 en 8.

Wat kost het?
Deelname aan de junioracademie kost niets. Dat wil zeggen: je hoeft er niet voor te betalen. Daar staat wel tegenover dat we van je verwachten dat je er elke bijeenkomst bent en je best doet.
Na afloop krijg je een deelnamecertificaat. Als je ervoor kiest om naar het Norbertus Gertrudis Lyceum te gaan dan kun je het certificaat ook opnemen in je portfolio.

Hoe kun je je opgeven voor de junioracademie?
Je kunt je opgeven als je bij de beste leerlingen van de klas hoort, gemotiveerd bent voor de onderwerpen die aan bod komen en op woensdagmiddag van half twee tot drie uur naar het Norbertus Gertrudis Lyceum kunt komen. De brochure vind je hieronder, maar misschien heeft jouw juf of meneer ook wel een brochure op school liggen. Wil je je inschrijven download dan hier het inschrijfformulier. Je moet dan het inschrijfformulier invullen, dit formulier kun je afgeven bij de receptie van het Norbertus Gertrudis Lyceum of je kunt het scannen en dan mailen naar info@norbertusgertrudislyceum